Nedlagte institutioner

Lekkende Interneringslejr

Aktiv: 1944 - 1945

Benyttet som psykopatforvaringsafdeling 1945-1952

Den 28. april 1944 åbnede lejren på Lekkende Herregård ved Mern, der tidligere havde været herregårdspension. Fra interneringslejren i Fårevejle ankom 15 amerikanske statsborgere og to fængselsbetjente.

Nogle af de internerede havde hustru og børn med. Andre fik i stedet besøg af deres hustruer. I begyndelsen gjaldt besøgstilladelsen én gang månedligt. Dette blev dog hurtigt udvidet til fire gange månedligt.

Det var nogle ret krævende og kværulerende internerede. De havde adgang til at se film, men var utilfredse med filmene, utilfredse med maden, ville ikke arbejde og så videre …

En ung hustru forlangte sig udskrevet, hvilket fængselsinspektør Bentzen måtte acceptere og endvidere ansætte en barneplejerske, idet hustruen ikke ønskede at tage sit barn med. I september 1944 forlod hun lejren, og hentede sit barn i februar 1945. I marts 1945 var manden på ledsaget udgang til tandlæge i København. Han ønskede dog også i samme forbindelse at spise sammen med venner og gå en tur i biografen. De blev anholdt af en tysk patrulje, og den internerede blev fundet i besiddelse af falske papirer og en pistol. Blev overført til Frøslev. Fængselsbetjenten blev løsladt.

I juli 1945 medførte  pladsmangel i fængslerne, at der blev oprettet en psykopatforvaringsafdeling på Lekkende. Indtil lukningen  i 1952 opholdt der sig gennemsnitligt 40 forvarede i afdelingen.

Kildemateriale:

”Mange skurke, få helte – og alle de andre”. Vordingborg og Sydsjælland 1939 – 1949, Allan Huglstad, forlag Lindhardt og Ringhof, 2020