Nedlagte institutioner

Odense Tugt- og Forbedringshus

Aktiv: 1752 - 1861

Nedrevet

Tugthuset blev oprettet på foranledning af stiftsamtmand, grev Rantzau og biskop Ramus, Odense.

På auktion erhvervedes til formålet sognepræstens embedsbolig, der på grund af brøstfældighed  fandtes ”ubeboelig for en skikkelig mand.”

Den gamle bygning blev nedrevet, og et hus blev herefter ”anseelig opbygget” i bindingsværk med røde stolper.

Tugthuset skulle modtage personer fra Fyn og Langeland med omliggende øer, senere også fra Ribe og Vejle amter.

Anstalten var 4-fløjet med en hovedlænge i to etager ud mod bispegården.

Det gennemsnitlige belæg var næppe mere end ca. 20-25 personer, selv om man kunne modtage 40-50 fanger.

I 1836 blev den underste etage grundmuret.

Bygningerne eksisterer ikke længere.

Kildemateriale:

Tanker betræffende et Provincialfængsel for Stiftet Fyen, udgivet af “Foreningen til tabte Borgeres Frelse”, Odense 1798

Plan til et Provincialfængsel for Fyens Stift, Odense 1800