Nedlagte institutioner

Fåborg Råd-, Ting- og Arresthus

Aktiv: 1839 - 1989

Nedlagt 28. oktober 1989

Indtil den selvstændige arrestbygning blev opført i forbindelse med et nyt rådhus fra 1839, fandtes der tilbage fra 1600-tallet, fangekælder af forskellig beskaffenhed, under de daværende rådhuse. I et nybygget rådhus fra 1756, var der således to kælderarrester, der var gravet lodret ned i jorden under rådstuen. Adgang dertil var en stige. Der fandtes to ”finkebure” til kvinder. Disse lå dog i stue-niveau.

I 1834 indsendte borgere i byen tegninger til et nyt rådhus til kancelliet. Det blev returneret med krav om flere celler i arrestafdelingen. Guvernøren over Fyn (den senere kong Chr. VIII) havde ved tidligere inspektioner fundet ”overfyldte og slet byggede arrester”.

Grundplanen fra bygningen af rådhus og arrest i 1839 findes ikke mere, hvorfor det ikke er muligt at se indretningen af bygningen.

I 1928 vedtog byrådet, at rådhuset skulle udvides og ombygges. Samtidig blev arrestdelen fra 1839 nedrevet og erstattet af et nyt arresthus, sammenbygget med rådhuset.

Arresten indeholdt 10 pladser, heraf syv enkeltceller og en tremands celle. Arrestforvarerboligen var for enden af arrestgangen ind i selve rådhuset. Bopælspligten for arrestforvarer i Fåborg ophørte i 1982. Arrestforvarerens hustru lavede mad til fangerne indtil 1976.

Omkring år 1900 var der en del fangeflugter fra arresten. Årsagen til, at fangerne havde let spil, var, at arrestforvareren gik for meget på værtshus, og i det hele taget forsømte sit arbejde.

I 1994 overgik arresten officielt til museumsvæsnet. Bygningerne blev renoveret, og Fåborg Lokalhistoriske Arkiv flyttede ind i stueetagen i 1995.  Samme år blev arresten fredet, hvilket var sket for rådhuset allerede i 1976.

Arresten er i dag åbent for publikum.

Kildemateriale:

”I Rådhusets Kælder” – af Maria Rytter. Udgivet 1997 af Faaborg Kulturhistoriske Museer.