Nedlagte institutioner

Fredericia Råd-, Ting- og Arresthus

Aktiv: 1860 - 2003

Arkitekt Ferdinand Meldahl

  Kilde: Realdania

Bygningen er  tegnet af arkitekt Ferdinand Meldahl. Det betegnes som et af hans hovedværker udenfor København. Hans mest kendte bygningsværk er Marmorkirken i København.

Huset blev indviet den 6. juli 1860 på årsdagen for slaget ved Fredericia i 1849.

Arresten indeholdt 11 enkeltceller og en fællescelle. Den blev i den første periode benyttet til indsatte fra Vejle og Kolding.

Kildemateriale:

Danmarks Arresthuse – Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010