Nedlagte institutioner

Stege Raad– og Arresthus

Aktiv: 1854 - 1951

Arkitekt G. Bindesbøll

Opført 1953-54 i dansk renæssance stil. Arkitekt G. Bindesbøll.

Arresten blev opført som et baghus til rådhuset, der havde front mod torvet i Stege. Fra rådhuset var der direkte adgang mellem arresthus og retssal, således at fangerne kunne føres direkte fra retten til arresten efter domfældelse.

Arresten rummede seks enkeltceller og to tremandsceller, hvilket ikke ændrede sig frem til lukningen.

Fra lukningen den 1. april 1951 og frem til 1966 fungerede arresten som detention for nærpolitistationen.

Rådhuset blev fredet i 1971. Baghuset, der rummede arresten, er ikke fredet og fremstod i forfald indtil 2014, hvor en privat aktør indrettede den gamle fangekælder til butik.

Kildemateriale:

Bogø Portalen

www.kulturarv.dk