Nedlagte institutioner

Vordingborg Arrest

Aktiv: 1896 - 2007

Arkitekt Peter Kornerup. Bygningen nedrevet i 2009

Opført som en tilbygning til rådhuset. Rådhuset opført i 1845. Arkitekt var Kgl. Bygningskonstruktør Peter Kornerup.

Plads til 13 arrestanter.

Den mest kendte arrestant var Mogens Glistrup, der afsonede en dom i 2005.

Nedlagt den 15. juni 2007 og nedrevet 2009.

Kildemateriale:

Realdania.dk