Nedlagte institutioner

Fængselsafdelingen i Fårevejle

Aktiv: 1943 - 1947

Interneringslejr indtil 14. juli 1945

I 1943 indrettedes en fængselsafdeling i en tidligere højskolebygning.

Efter at USA erklærede Tyskland krig, blev der rejst et krav fra tysk side om internering af amerikanske statsborgere. Forhandlinger førte til, at en del amerikanere undgik dette ved at opnå dansk statsborgerskab.

Anstaltsbygningen blev beslaglagt til formålet, og i alt 17 amerikanere blev interneret i en lejr der oprettedes ved Fårevejle. Fængselsvæsenet måtte påtage sig ledelsen.

Efter krigen overgik bygningen atter til at huse domfældte. Fængselsafdelingen blev herefter drevet som en selvstændig anstalt med plads til ca. 150 fanger.

Kildemateriale:

Den parlamentariske kommission: Beretning bind VII, side 17ff.