Nedlagte institutioner

Køng-skolen

Aktiv: 1971 - 1992

Som en del af behandlingsplanen for stofmisbrugere, købte Direktoratet for Fængselsvæsenet i 1971 Køng Kro, beliggende mellem Næstved og Vordingborg.

Kroen var bygget i 1801 under navnet Køllenbech’s Kro.

På grund af omfattende istandsættelser, åbnede institutionen først medio 1973. Indrettet med 15 pladser.

Udgangspunktet var klienter uden aktuelt misbrug.

Hverdagen for klienterne var delt mellem undervisning og praktisk arbejde. Der var mulighed for, at klienterne kunne beskæftiges uden for institutionen.

Personalet bestod af lærere, socialrådgivere og faglærere.

Beliggenheden medførte dog efterhånden et faldende belæg, og i forbindelse med en sparerunde blev institutionen nedlagt i 1992.

Kildemateriale:

Fængselshistorisk Selskabs Årsskrift 2017.

Køng Sognearkiv.