Nedlagte institutioner

Korsør – Ting- og Arresthus

Aktiv: 1850 - 1979

Oprindelig opført som rådhus efter tegninger af arkitekt F.F. Friis.

Kort efter opførelsen ændret til Politistation, Ting- og Arresthus.

Arresten befandt sig i sidebygningen. Indrettet med fire enkeltceller og to fællesceller, til i alt otte arrestanter.

I 1919-21 sker der ændringer i indretning af bygningen, og sidehuset (arresten) blev udvidet med to fag. Herefter var der plads til 11 arrestanter, heraf syv i enecelle.

Arresten nedlagt i 1979.

Politistationen nedlagt ved Politireformen i 2008.

Bygningen fredet i 1982. Drives p.t. med selskabs- og mødelokaler.

Kildemateriale:

Trap Danmark

Ateo