Nedlagte institutioner

Spanget – Ting- og Arresthus

Aktiv: 1871 - 1886

Bygningen blev oprindelig opført i 1790 af slottet Brahetrolleborg som en af to arbejderboliger.

I begyndelsen af 1800-tallet indrettet til damask- og bomuldsvæveri.

Fra 1847 afholdes der Ting hver onsdag på Brahetrolleborg. Det afholdes i det tidligere væveri, der tillige indrettes til godskontor.

Ved lov i 1870 forenes Muckatell, Holstenhus og Brahetrolleborg birker, under betegnelsen Muchatell m.fl. birker.  Året efter oprettes fælles tingsted i nævnte bygning, samt en arrestafdeling med plads til otte arrestanter. Funktionerne nedlægges i 1886.

Ejendommen fredes i 1984, og er nu i privat eje.

Kildemateriale:

Billede af ejendommen, Spanget 3 a-c, Korinth.

Fortællinger om Brahetrolleborg.