Nedlagte institutioner

Vejle – Klostergade Arresthus

Aktiv: 1879 - 1970

Arkitekt C. Lendorf. Fungerer nu som Café Biografen

Årstallet 1879 dækker over opførelsen af den første selvstændige arrestbygning. Opført som en tilbygning på bagsiden af rådhuset. Arkitekt for byggeriet var C. Lendorf, Odense.

Tidligere arrester var en del af de daværende rådhuse. I 1780 blev Vejles tredje rådhus opført. Det var det første rådhus, der var funktionsinddelt. I kælderen var der et arrestrum og to ”tyvehuller” samt bolig til arrestforvarer. I 1841 var der otte celler hver med plads til to arrestanter. Sengene var store kasser beregnet til to personer. Arresten blev ved inspektion i 1871 betegnet som for lille og med dårlige forhold i øvrigt – også for arrestforvareren.

Den nye arrest blev udvidet flere gange. I 1904 var der plads til 18 arrestanter (12 enkeltceller og to tremandsceller). I 1964 var der plads til 26 arrestanter (17 enkeltceller og tre tremandsceller).

Arresten blev nedlagt i 1970, og i februar 1981 indvies det nyopførte arresthus.

I 1984-85 blev bygningen renoveret og taget i brug som café – Cafe Biografen.

Kildemateriale:

VejleWiki.dk

Beretning fra Danmarks Statistik, 1871

Danmarks Arrester – Jurist- og Økonomforbundet, 2010