Nedlagte institutioner

Nykøbing Sjælland – Råd- og Arresthus

Aktiv: 1869 - 1979

Arkitekt N.S. Nebelong

Arkitekt N.S. Nebelon.

Syv enkeltceller og en fællescelle til i alt 11 fanger.

Det tidligere rådhus fra 1806 blev fortsat benyttet som sprøjtehus og arrest. Den tidligere rådstue blev i 1877 brugt af elever fra Teknisk Skole. Eleverne kunne fra rådstuen, kigge ind til fangerne gennem små lemme i dørene. Nedrevet i 1890’erne.

Rådhuset blev fredet i 1991, og de tidligere arrestceller indrettet til kommunale formål, erhvervsråd, turistråd m.m.

Kildemateriale:

Holbæk Amt: Et historisk-topografisk Værk, Amtshistorisk Forlag 1933-34

Nykøbing Wiki