Nedlagte institutioner

Sakskøbing Ting- og Arresthus

Aktiv: 1836 - 1956

Ting- og Arresthuset  blev opført i 1811 som privat bolig. Købt og indrettet til det nye formål i 1836. Mindre ombygning i arresten i 1869, som blev indrettet med tre enkeltceller og en fællescelle til tre fanger.

I 1886 meddeler byfogeden, at bygningen var meget forfalden. Amtsrådet godkendte bygning af et nyt rådhus med tilhørende tinghus og arresthus. Det blev indviet den 11. november 1888.

Efter nedlæggelsen af arresten den 1. november 1956, foretages der en større ombygning, hvor celler, arrestforvarerbolig, og arrestlokaler nedlægges endeligt, og i stedet indrettes kontorlokaler.

Kildemateriale:

www.museumlollandfalster.dk