Nedlagte institutioner

Middelfart Råd-, Ting- og Arresthus

Aktiv: 1825 - 1964

Nedrevet i 1969

Hvornår byens første rådhus og arrest stammer fra vides ikke med bestemthed, men allerede i 1790 skrev daværende byfoged Bluhme, at rådhuset var i så elendig forfatning, at en omfattende renovering var nødvendig.

Efter en retsreform var Middelfart Rådhus blevet sæde for Vends Herreds forvaltning, og desuden brugte Wedellsborg Birk arresten til deres arrestanter. Det medførte godkendelse af et nyt rådhus, der blev opført i 1825. Kælderen under rådhuset blev indrettet til arrest og bolig for arrestforvarer. I 1861 blev der gennemført en ombygning af arresten. Den indeholdt herefter fem enkeltceller og en fællescelle til i alt ni arrestanter.

I 1902 blev der opført en tilbygning til rådhuset, der nu rummede arrest og arrestforvarerbolig.  Indrettet med seks enkeltceller og to dobbeltceller til i alt 10 arrestanter. Senere blev en dobbeltcelle ændret til enkeltcelle.

Efter nedlæggelsen den 1. april 2064 stod bygningen tom indtil 1969, hvor den blev nedrevet.

Foto af arresthuset før 1969 : Middelfart byarkiv

Kildemateriale:

Middelfart Byarkiv

Beretning fra Danmarks Statistik, 1871

Kriminalforsorgen