Nedlagte institutioner

Skjern – Ting- og Arresthus

Aktiv: 1884 - 1939

Der er usikkerhed om nedlæggelsesåret


Kilde: www.lokalhistoriskcafe.dk

Skjern by blev den 20. april 1814 tingsted for Bøllling Herred. Tingstedet og en lille arrest blev oprettet på en gård – Skjern Brogård, beliggende ved Skjern Å.  Gården havde vedligeholdelsespligt af den meget vigtige bro over Skjern Å, men havde samtidig retten til at opkræve bropenge ved passage. Fungerede også som kro.

Arresten indeholdt tre celler, som af en undersøgelse i 1870 blev betegnet som ubrugelige.

I 1884 blev Ting- og arresthuset bygget, med arrestforvarerbolig og celleplads til 14 arrestanter. Senere også politistation.

Arresten er formentlig nedlagt 1938/39 i forbindelse med statens overtagelse.

Kildemateriale:

Billede af Tinghuset fra 1933.