Nedlagte institutioner

Kjerlingbjerg/Kællingbjerg – Arresthus

Aktiv: 1859 - 1919

Arkitekt J. D. Herholdt

   Billede fra 1909

Grevskabet Wedellsborg havde i ældre tid egen jurisdiktion med lensgreven som øverste herre. Lensgreven ansatte en juridisk uddannet dommer, kaldet birkedommer, med egen dommerbolig.

I 1859 fik Wedellsborg retskreds tillagt politimyndighed, hvortil der behøvedes et ting- og arresthus. Bygningen er tegnet i 1857 af arkitekt J. D. Herholdt. Det var en toetagers bygning med tingstue, kontorer og to fælles arrestrum på første sal. I stueetagen var der arrestforvarerbolig, et visitations- og baderum, en civil arrest og en arrestgang med fire celler. Bag bygningen en lukket arrestgård med to lokummer. Arrestforvareren havde egen gård med tilhørende lokum.

I 1919 overgik birkedommer- og arrestfunktioner, ved en reform, til Middelfart retskreds. Bygningen blev af Wedellsborg Gods solgt fra til Ørslev og Husby kommuner, der brugte den til alderdomshjem i en kort årrække. Stod derefter tom indtil 1941, hvor den blev nedrevet, og stenene genbrugt til opførelse af Ejby Skofabrik.

Ifølge gamle overleveringer menes navnet Kællingbjerg at stamme fra den tid, hvor unge piger ”der kom galt afsted”, skulle afsone børnepenge i arresthuset. Tidsperspektivet gør dog, at der nok er tale om en skrøne.

Kildemateriale:

Billede fra 1909 af arresthuset.

1001 fortællinger om Danmark:  ”Kællingbjerg” af Peter Storm.

Arkiv.dk (billedet)