Nedlagte institutioner

Tarm – fængselsafdeling

Aktiv: 1947 - 1971


Brosbølgård. Kilde: John V. Jensen

Afdelingen var indrettet på ”Brosbølgård” – en større ejendom ved Tarm. Det var tidligere en statsungdomslejr, der under besættelsen blev overtaget af tyskerne og brugt som uddannelseslejr for egne soldater. Efter krigen – maj 1945 – blev lejren (gården) brugt til indkvartering af tyske flygtninge. Det varede dog kun godt et år, idet man ønskede at samle flygtninge i større lejre, hvorfor flygtningene på Brosbølgård blev overført til en lejr ved Aalborg.

Herefter overtog Justitsministeriet/Fængselsvæsenet i 1947 gården fra Arbejds- og Socialministeriet. Administrativt blev fængselsafdelingen ledet fra Arbejdshuset i Sdr. Omme, men det var ”almindelige” afsonere der blev overført hertil.

I 1960 blev det besluttet at udvide afdelingen med 1 – 2 barakker, uanset en indstilling om, at den burde nedlægges.

I 1971 nedbrændte lejrens barakker. Blev ikke genopført, og gården blev frasolgt.

Kildemateriale:

Flygtningetoget af John V. Jensen.

Betænkning II vedrørende Fængselsvæsenets Anstaltsorganisation – Justitsministeriet 1960.