Nedlagte institutioner

Kerteminde Råd-, Ting- og Arresthus

Aktiv: 1911 - 1959

Arkitekt Valdemar Schmidt. Der har siden 1738 været andre arrester i byen jf. beskrivelsen

 Arresten fra 1738 (billedet formodes dog at være fra 1895). Kilde: Dansk Center for Byhistorie

Byens første rådhus omtales første gang i 1602, men uden angivelse af arrester.

I 1718 skriver byens magistrat til Stiftamtet: ”Her i byen er kun et ringe Fangehus, sammenslagen af Fjælle under Raadhuset”. Arrestanter blev i stedet bevogtet i  militærets vagtstue af borgerskabet.

I 1734 blev der optaget syn, og synsmændene konstaterede, at uden særlig vagt kunne man ikke anbringe arrestanter der. På grund af den ringe stand var arrestanter derfor indtil da blevet overført til Odense Arrest.

I 1738 blev der opført et nyt Rådhus, indrettet med Byting, Politiret, Ryttervagt m.fl., samt ”Arresthuller og –kammer”.

I 1821 blev arresten ombygget. Rummede tre arrester (celler)  med plads til i alt fire arrestanter.

Efter flere påtaler fra Justitsministeriet om de dårlige arrestforhold, blev et nyt Rådhus – med tingstue- og arrest – indviet den 24. april 1911. Arkitekt var Valdemar Schmidt. Arrestlokaler samt bolig for arrestforvarer var placeret i bagbygningen.

Arresten fra 1911 (billedet er en skitsetegning fra konkurrence-forslaget, der vandt 1. præmie i 1907). Kilde: Det Kongelige Bibliotek

Kildemateriale i øvrigt:

DIS-Danmark – Kerteminde, 7. december 1413 – 1913

Årbog for Odense og Assens Amter, 1937