Nedlagte institutioner

Varde Råd-, Ting– og Arresthus

Aktiv: 1752 - 1953

Nu Lokalhistorisk arkiv


Varde Rådhus med arrestbygningen til venstre ca. 1914. Fangecellerne var bag de øverste
vinduer i arrestbygningen.
Bag de hvide vinduer under cellerne boede arrestforvareren.
Kilde: www.vardehistorie.dk

Bygget på samme plads på torvet, som det senere rådhus. I 1755 ændrede man bygningen, således at der blev plads til en skolestue, og bolig for skoleforstanderen.

Nedbrændte i 1779 og frem til indvielse af nyt i 1785, foregik de forskellige funktioner i lejede boliger mv. i byen.

Nyt byggeri i 1785 på torvet. Arresten indeholdt fire celler, der lå i kælderen under den ene fløj. Frem til 1834 var der også skolestue i bygningen.

I 1839 ombygning, hvor især arresten blev ændret. Arrestforvarerbolig udvidet, og arresterne i kælderen blev nedlagt og flyttet til stueplan i sidefløjen.

Rådhuset nedrives i 1872, og et nyt rådhus indvies på samme plads på torvet. Arresten var nu i en sidebygning med tilhørende fangegård. Arresterne fandtes på første sal, otte enkeltceller og to dobbeltceller. Arrestforvarerbolig i stueplan, og diverse installationer i kælderen.

Behovet for et arresthus i Varde var i perioden efter besættelsen ikke særlig stort, hvorfor det blev nedlagt i 1953, og de få indsatte flyttet til Esbjerg Arrest.

Kælderen under rådhuset benyttes af Varde Lokalhistoriske Arkiv til opbevaring af arkivalier m.m.

I 1999 mente borgmesteren i sin nytårstale, og senere også erhvervschefen i et avisindlæg, at der burde indrettes restaurant i de gamle fængselsceller i kælderen. Problemet var blot, at der aldrig har været fængselsceller i kælderen.

Kildemateriale:

Varde Lokalhistorie.dk

Dansk Center for Byhistorie.

Billede af det første Rådhus, bygget i 1872.