Nedlagte institutioner

Langeland Fængselsafdeling

Aktiv: 2005 - 2006

Fængselsafdelingen blev  oprettet i juni 2005 i det tidligere flygtningecenter Holmegård. Baggrunden var venterkøen til afsoning, der havde nået et uacceptabelt højt niveau.

Driftsmidlerne var beregnet til seks måneder med 150 pladser plus 20 bufferpladser, fortrinsvis til afsonere med korte domme og færdselslovovertrædelser. Der var dog ikke nok af disse kategorier til at fylde pladserne, hvorfor der blev overført korttids-afsonere fra andre fængsler. Der blev ligeledes oprettet en kvindeafdeling med 32 pladser, således at det totale antal afsonere nåede op på 205.

Efter et halvt år havde venterkøen nået et normalt niveau, hvorfor der blev truffet beslutning om nedlæggelse af afdelingen med udgangen af marts måned 2006.

Kildemateriale:

Fængselsfunktionæren – nr. 5, 2006

TV2FYN – artikel, 2. ma 2005