Nedlagte institutioner

Toftlund Arrest- og Fængselsafdeling

Aktiv: 1912 - 1975

Opført af den tyske forvaltning. Overgik i 1920 til den danske stat. Indeholdt 10 celler til mandlige arrestanter og en enkelt celle til kvindelige afsonere. Under 2. verdenskrig var der voldsom overbelægning, særligt i de sidste år, med både civile og militære arrestanter.

Nedlagt som arresthus den 1. april 1954. Samtidig oprettet som afdeling under Statsfængslet Renbæk. Fra 1970 modtog man alene dømte efter færdselslovens bestemmelser (spritafsonere). Nedlagt i 1975.

Kildemateriale:

Årsskrift 2010 – Toftlund Lokalhistoriske Forening og Arkiv