Nedlagte institutioner

Sorø Arresthus

Aktiv: 1871 - 1979

Opført som tilbygning til daværende rådhus fra 1844.

Syv enkeltceller.

Rådhuset nedbrændte i 1879, men arrestbygningen blev bevaret.

På rådhusgrunden blev der i 1880-81 bygget et Ting- og Arresthus v/arkitekt Vilhelm Tvede.

Arrestforvarerbolig i stueetage med direkte adgang til arrestafdelingen. Plads til 10 arrestanter, heraf syv i eneceller. Senere udvidet til i alt 12 celler.

Kildemateriale:

Byogland.dk – Fredningsforslag Sorø Rådhus.