Nedlagte institutioner

Rude Ting- og Arresthus

Aktiv: 1820 - 1870

Bygningen nedbrændte i 1851 - genåbnet 1853

Hørte under Holsteinsborg Birk, indtil det overgik til staten i 1855.

Nedbrændte i 1851. Genopbygget i 1853.

Indrettet med tre fællesarrester, der alle var mindre end det krævede, og alle af meget dårlig kvalitet. Ingen ventilation og til tider intet vand. Tynde vægge, så arrestanterne let kunne tale med hinanden. Ingen arrestgård, og fri adgang til at folk udefra kunne tale med de indsatte.

Inspektionen i 1870 konkluderede, at arresterne var ubrugelige.

Kildemateriale:

Justitsministeriets cirkulære af 19. maj 1870.