Nedlagte institutioner

Rødding Ting- og Arresthus

Aktiv: 1857 - 1950

Arresten er nedrevet

Tinghuset dækkede Frøs og Kalvslund Herreder. Indeholdt ud over tingstuen også arrest og arrestforvarerbolig. Arresten havde plads til 11 indsatte, fordelt på syv eneceller og en fællescelle.

I 1867 blev Herredet nedlagt, og tinghuset brugt som prøjsisk Amtsgericht.

1908 byggedes en fængselsfløj på bagsiden af tinghuset – vinkelret på arrestforvarerboligen.

Efter genforeningen i 1920 blev Rødding Amtsgericht til domhus for Rødding Ret.

Omkring 1950 blev arresten nedlagt, fængselsfløjen nedrevet, og dommerfuldmægtigen overtog arrestforvarerboligen.

Kildemateriale:

www.ribewiki.dk