Nedlagte institutioner

Førslev Arresthus

Aktiv: 1855 -

Afløste Hyllinge Thing- og Arresthus. Årstal for nedlæggelse af usikkert

Arresthuset blev bygget som erstatning for Thing- og arresthuset i Hyllinge. Arresten blev indrettet med tre enkeltarrester, én fællesarrest og én arrest på loftet der var plankebeklædt.

En inspektion i 1870 konstaterer dårlige opvarmningsmuligheder, ringe ventilation og toiletforhold. Lydforholdene så dårlige, at Tingstuen ikke kan bruges ved fuldt belæg.

Kildemateriale:

Billede fra 2018 af det tidligere arresthus.