Nedlagte institutioner

Skælskør – Råd-, Ting- og Arresthus

Aktiv: 1744 - 1959

Den første arrest befandt sig i byens rådhus opført 1744. Nedlagt i 1829, hvor et nyt rådhus, med tingstue og arrest blev indviet.

Bygningen solgt til privat køber. Billedkilde: Dansk Center for Byhistorie, http://ddb.byhistorie.dk/

Ifølge Justitsministeriets beretning fra 1870 var der fire brugelige celler i kælderen, heraf en fællescelle. På loftet fandtes to ubrugelige celler.

På gamle tegninger findes et lille mørkt hul i kælderskakten betegnet som en ”Cachot”. Der var ingen arrestgård og ingen belysning. Vand blev hentet i byen.

Bygningen blev nedrevet i 1896, og et nyt rådhus, med tingstue, arrest og arrestforvarerbolig indviet. Arkitekt F.C.C. Hansen.

Grunden hertil var – ud over pladsmangel – en stærk kritik af forholdene i arresten. Den nye arrest indeholdt seks eneceller og en fællescelle.

Arresten ophørte funktionen i 1955, og blev frem til 1. april 1959 brugt som depot.

I 1980 solgte Justitsministeriet bygningen til kommunen.

Fredet i 2001.

Kildemateriale:

Ddb.byhistorie.dk

Statistiske meddelelser, 1873: Tilstanden i Landets samtlige Arresthuse.