Nedlagte institutioner

Køge – arresthus

Aktiv: 1855 - 1977

Bygårdsstræde

Forud for bygningen af arresthuset var byens fanger placeret i kælderrum under rådhuset.

Der var meget trange forhold og samtidig med, at udbruddet af koleraepidemien i 1953 også ramte de indsatte fanger, blev Buchens gård nedrevet.

Gården var nabo til rådhuset, og blev opkøbt af kommunen i 1787.

Efter nedrivningen blev det nye arresthus bygget på grunden.

Arresten indeholdt 10 enkeltceller og tre fællesceller til i alt 19 indsatte, samt arrestforvarerbolig.

Bygningen huser i dag Køge Bymuseums arkiver og kontorer.

Kildemateriale:

Køge Arresthus – 1855 – 1977, Køge Arkiverne