Nedlagte institutioner

Pension Fanø

Aktiv: 1992 - 2012

Oprettet i 1992 i det tidligere arresthus i Nordby, Fanø.

Efter renovering blev den indrettet med 15 enkeltværelser, og modtog herefter klienter og personale fra den nedlagte ungdomspension ”Sporskiftet”.

Der var meget voldsomme protester på øen mod at modtage 15 unge kriminelle. Desværre medførte hærværk og tyveri fra nogle af klienterne, at der blev sat en grænse for aldersfordelingen.

Det var meget vanskeligt at skaffe klienterne i arbejde, såvel på øen som i Esbjerg. Der blev indrettet værksteder  med stenslibning, pottemageri, glasfremstilling m.m. Klienterne deltog i praktisk arbejde på pensionen, og  i rensning af stranden.

I forbindelse med Kriminalforsorgens omstrukturering, blev  funktionen nedlagt og bygningen solgt til Fanø Brugsforening i 1913.

Trods store protester blev bygningen nedrevet i 2015.