Nedlagte institutioner

Nordby, Fanø – Arresthus

Aktiv: 1841 - 1991

Det første arresthus i Nordby blev bygget i 1841. En mindre tilbygning blev opført i 1862. Nedlagt i 1876. Er i dag privat bolig. Et nyt arresthus blev taget i brug samme år. Ombygget i 1897, hvor Ribe Amt fik 15 pladser til tvangsarbejdsanstalt og fortsat seks pladser til arrestanter.

I 1939 overtog Justitsministeriet arresthuset, der i stedet blev ”Statens Helbredelsesanstalt for Drankere”. Indrettet med 14 pladser.

I 1963 var antallet af tvangsanbragte drankere faldet drastisk, hvorefter belægget suppleres med hæftefanger.

Få år efter ophører det som helbredelsesanstalt, og fungerer herefter udelukkende som hæfteafdeling for ”spritafsonere”.

I 1991 nedlægges funktionen som arresthus, og i 1992 flyttes funktionen for Ungdomspension Sporskiftet i Esbjerg hertil. Efter nedlæggelse af denne funktion i 2013, blev bygningen solgt og nedrevet i 2015.

 Kildemateriale: www.mitfanoe.dk