Nedlagte institutioner

Nyborg Arresthus

Aktiv: 1920 - 1992

Arkitekt August Colding

Det første rådhus blev opført i 1586. Nedbrændte i 1797, men genopførtes i 1799. Indeholdt  en arrest, der blev ombygget i 1840.

I 1863 blev rådhuset ombygget  med en ny arrestafdeling og bolig for arrestforvarer. Arresten indeholdt fem enkeltceller, en fællescelle og en gældscelle.

Dette arresthus blev afløst af et nyt i 1920, hvor byens Ting- og Arresthus blev opført. Arkitekt på byggeriet var August Colding.

Udover retslokaler indeholdt bygningen politistation, arrest og bolig til arrestforvarer.  Denne arrest indeholdt 13 eneceller og fællesceller til seks arrestanter.

Arresten blev nedlagt i 1992. I stedet blev der indrettet en arrestafdeling i Statsfængslet i Nyborg med plads til 44 arrestanter.

Kildemateriale:

Lex.dk

Beretning fra Danmarks Statistik, 1871

Fredningssag – Nyborg Rådhus