Nedlagte institutioner

Nyborg Arresthus

Aktiv: 1920 - 1992

Arkitekt August Colding

Historie:

Det første rådhus blev opført i 1586. Nedbrændte i 1797, men genopførtes i 1799. Indeholdt  en arrest, der blev ombygget i 1840.

I 1863 blev rådhuset ombygget  med en ny arrestafdeling og bolig for arrestforvarer. Arresten indeholdt fem enkeltceller, en fællescelle og en gældscelle.

Dette arresthus blev afløst af et nyt i 1920, hvor byens Ting- og Arresthus blev opført. Arkitekt på byggeriet var August Colding.

Udover retslokaler indeholdt bygningen politistation, arrest og bolig til arrestforvarer.  Denne arrest indeholdt 13 eneceller og fællesceller til seks arrestanter.

Arresten blev nedlagt i 1992. I stedet blev der indrettet en arrestafdeling i Statsfængslet i Nyborg med plads til 44 arrestanter.

Arresthuset har haft følgende arrestforvarere:

Hans Leon Rasmussen (1. juli 1927 – 1. juni 1949)

Johannes M Hansen (1. juni 1949 – 1. februar 1954)

Harald G. Rasmussen (1. februar 1954 – 1. april 1959)

Børge Alfred J. Eriksen (1. maj 1959 – 1. september 1980)

Folmer Lund (1. september 1980 – 1. april 1989)

Kildemateriale:

Lex.dk

Beretning fra Danmarks Statistik, 1871

Fredningssag – Nyborg Rådhus

Lokalavisen Nyborg (billedet)