Nedlagte institutioner

Rødby – Råd–, Ting- og Arresthus

Aktiv: 1853 - 1940

Opført af murermester J.C. Martens.

Rådstue og tingstue indrettet på 1. sal. I stueetagen var der arrest og bolig til arrestforvarer.

Fem eneceller, en fællescelle og en gældsfængselscelle til i alt ni arrestanter.

Nedlagt 1. april 1940

Kildemateriale:

www.arkiv.dk