Nedlagte institutioner

Brørup – Asserbølsgård Optagelseshjem

Aktiv: 1906 - 1978

Solgt til Ribe Amt i 1978

Oprindelig en adelig sædegård med herregårdsstatus. Formentlig opført i 1200-tallet.

I 1842 solgt til fattig- og arbejdsanstalt. Igen solgt fire år senere til almindelig drift. I 1899 modtog daværende ejer løsladte fanger fra Vridsløselille. I 1905 overtog et konsortium gården, og året efter skænkedes gården til ”Vridsløselille Fængselsselskab”.

I 1913 blev ”Nyborg straffeanstalts  fængselsselskab” indlemmet i ejerskabet. Ejerskabet fortsatte til 1951, hvor det blev overdraget til Dansk Forsorgsselskab. I 1973 overgik ejerskabet til Kriminalforsorgen, der drev den videre som optagelseshjem, med delvis status af Specialarbejderskole under Trekantsområdets Specialarbejderskole.

I 1978 blev gården solgt til Ribe Amt, der oprettede en produktionsskole på stedet.

Kildemateriale:

Brørup Lokalhistoriske Arkiv:  A. Bruuns beretning om Assersbølgård

De Danske Fængselsselskabers Samvirke:  Årsberetning 1910-15