Nedlagte institutioner

Præstø Ting- og Arresthus

Aktiv: 1850 - 1949

Nedlagt 1. februar 1949

Arresten blev opført som en tilbygning til rådhuset, der var opført i 1823. Arresten blev opført som grundmuret hus i to etager.

Fra starten indeholdt den syv enkeltceller og en tremandscelle.

Ved ombygning af rådhus og arrest i 1868, blev den udvidet til to enkeltceller og en firemandscelle i stueetagen, samt fire enkeltceller og en firemandscelle på 1. sal. Samtidig opførsel af arrestgård.

Arrestforvarerbolig indrettet i rådhuset. Er i dag en privat bolig.

En vel nok meget brugt talemåde stammer fra arresten. Den mest kendte arrestant gennem tiden var Lars Nielsen, kendt som ”Balle-Lars”. Han blev i 1860 halshugget for mordet på en gårdmandsenke. Pastor Gjellebøl i Præstø besøgte Balle-Lars mange gange i arresten. Han udgav senere et udførligt referat af samtalerne under titlen: ”Spildte Guds ord på Balle-Lars”.

Bygningen blev fredet i 1977. Arrestbygningen rummer i dag værksted og udstillingslokaler for en lokal kunstner.

Kildemateriale:

Slots- og ejendomsstyrelsen: Fredningssag 1977.

Danmarks Arresthuse, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010