Nedlagte institutioner

Store Heddinge Råd- Ting- og Arresthus

Aktiv: 1838 - 1950

Arkitekt Jørgen Hansen Koch. Nedlagt i 1950, men genåbnet 1953-1963

Hovedbygningen er tegnet af kgl. bygningsinspektør Jørgen Hansen Koch, og opført i overgangen mellem den ny klassicistiske og den historicistiske stil.

Arrestafdelingen var oprindeligt disponeret i stueetagen,  med tre enkeltceller til mænd og to til kvinder, arrestforvarerbolig , køkken og vagtstue.

Stormen på St. Heddinge Arrest: ”Soldater, der havde deltaget i 3-års krigen, var samlet i stort antal på Hovby Kildemarked i 1851. Formentlig efter for meget drikkeri blev der optøjer. Et par af de værste deltagere blev indsat i arresten, men det blev kammeraterne meget ophidsede over. Efter at have deltaget i 3-års krigen for fædrelandet, mente de nok, at de måtte feste. Der opstod et rygte i byen om, at soldaterne ville samle kammerater fra Faxe og resten af Stevns og herefter storme arresten og befri de arresterede. Der blev hidkaldt en afdeling dragoner fra Næstved, og Borgervæbningen holdt også vagt. Der skete dog intet, og efter rusen havde lagt sig, trak de hjemvendte soldater sig tilbage dertil, hvor de boede. Byens borgere var dog i en art belejringstilstand i en måned efter.”

I 1871 var pladsforholdene for trange, hvorfor der blev tilføjet en arrestbygning i gården. Efter nedlæggelsen i 1963 stod denne bygning tom, indtil den blev nedrevet i 2011 i forbindelse med Realdanias overtagelse og restaurering af hovedbygningen.

Kildemateriale:

Kochs Tinghus i St. Heddinge – udgivet af Realdania Byg A/S, 2013

Stevns Lokalhistoriske Arkiv