Nedlagte institutioner

Hyllinge Thing- og Arresthus

Aktiv: 1819 - 1855

Bygningen nedbrændte i 1959

Det er forbundet med usikkerhed, hvornår huset er opført, men det har formentlig været tingsted for Harrested Birk, der omfattede bl.a. Hyllinge Sogn.

Huset var indrettet med køkken, en arrestgang med fire arrester, tingstue, og et rum til brug for birkedommeren.

Funktionen blev nedlagt i 1855 i forbindelse med oprettelse af ting- og arresthus i Førslev.

Huset blev solgt til privat, og indrettet til brug for tre familier.

Brændte i 1859.

Kildemateriale:

Uddrag af lokalhistorie for Hyllinge Sogn.