Nedlagte institutioner

Bogense Råd-, Ting- og Arresthus

Aktiv: 1847 - 1979

Bygningen opført af tre lokale håndværkere efter idé af en odenseansk arkitekt. Ideen blev overtaget af håndværkerne, da byens styrelse mente arkitektens forslag blev for dyrt. Denne fik dog et mindre beløb som kompensation. Rådhuset blev indviet den 13. september 1847 med deltagelse af Kong Christian VIII.

Arresten var indrettet i kælderen med seks enkeltceller og en fællescelle.

I 1921 indviedes det nye Rådhus med tingstue, politistation, arrest og arrestforvarerbolig. Arresten indeholdt ni enkeltceller og tre dobbeltceller. I en lokal omtale af bl.a. arresten, fortælles det: ”at arrestforvarerens kone var god til at lave mad”.  Ikke så almindelig en historie!

Kildemateriale:

ddb.byhistorie.dk

www.kulturhistorie.dk

wikipedia