Nedlagte institutioner

Tugt- og Manufakturhuset på Møen

Aktiv: 1737 - 1851

Bygningen er fredet

Det københavnske tugthus var overfyldt, især med betlere fra hele landet. Dermed opstod behovet for at indrette tugthuse i provinsen.

En navigationsskole i Stege fandtes egnet til formålet. Institutionen begyndte at fungere i tidsrummet 1738-43.

I 1740 blev det bestemt, at det sammen med institutionen på Christianshavn skulle være tugthus for Sjællands Stift.

I 1750 opførtes en tilbygning til tugthuset, som gjorde det muligt at adskille kønnene.

I 1795 blev der yderligere opført en grundmuret lav bygning.

Efter strafferetsreformen i 1789 indsattes dømte fra Lolland, Falster, Møn, samt Vordingborg og Tryggevælde amter i Sjællands Stift. Efter nedlæggelse af tugthuset blev bygningen anvendt som sindssygehospital.

Bygningen, nu Amtssygehuset, Langgade 59, Stege, er fredet.

Kildemateriale:

Fr. Stuckenberg: Fængselsvæsenet i Danmark 1550-1741

Turistforeningen for Danmark: Aarbog 1933 – Sydsjælland og Møn

Stege inden for volden, udgivet af Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen for Møns Kommune, 1981