Nedlagte institutioner

Stubbekøbing Råd – Ting – og Arresthus

Aktiv: 1788 - 1937

Arkitekt Tvede

De første oplysninger er fra 1696, hvor det fortælles, at der stadig indsættes fanger i rådhusets arrest.

Rådhuset blev stærkt beskadiget under Svenskekrigen, og var derfor ubrugeligt i perioden 1700 – 1720. Fra 1722 indsættes fanger i ”Bysvendens hus” uden særlige sikkerhedsforanstaltninger, såsom vagter.

PÅ trods af dette, lykkedes det først byen at få midler til et nyt rådhus med tingstue og en arrest, med to arrester (celler) lang senere. Bygningen blev indviet 16. november 1788.

I løbet af de kommende årtier blev rådhuset for småt i takt med byens vækst. Nabogrunden opkøbes for 1.800 Rigsdaler, og i 1859-60 opføres det nye rådhus efter tegninger af arkitekt Tvede.

Kildemateriale:

Billede fra 2011 af det gamle rådhus.

”Stubbekøbing gennem tiderne” af Bering Lisberg. Udgivet 1912.