Institution

Oprettet

Nedlagt

Notat

København – Helliggest Tugthus 1606 1650 Bygningerne eksisterer ikke mere
Citadellet Frederikshavn (Kastellet) 1661 1836 1945-46 kortvarigt benyttet som arrest for krigsforbrydere
Københavns Børne-, Tugt- og Raspehus 1662 1740 Nedrevet
Staden Københavns Civile Arresthus I 1678 1712 Nedrevet
Staden Københavns Civile Arresthus II (Slutteriet) 1712 1795 Nedbrændt
Børne-, Tugt- og Spindehuset på Christianshavn 1740 1861 Arkitekt Philip de Lange
Esrum Arrest 1796 1857 Bygningen nedrevet
Hasle Rådstue-, Ting- og Arresthus 1798 1902
Neksø Råd-, Ting- og Arresthus 1799 1902
Sandvig Rådstue – Ting- og Arresthus 1805 1881
Svaneke Råd- Ting- og Arresthus 1805 1919 Arkitekt D.J. Nielsen
Hørsholm /Hirschholms Birks Ting- og Arresthus 1848 1928 Hørsholm Slot
Blegdamsvejens Arrest 1848 Beliggende på Nørrebro med 92 pladser
Helsingør Råd- og Arresthus 1855 1992 Arkitekt B. Seidelin
Fredensborg Ting- og Arresthus 1857 1919 Arkitekt N.S. Nebelong. Genåbnet 1943 - 1947
Helsinge Ting- og Arresthus 1858 1941 Arkitekt N.S. Nebelong
København – Christianshavns Arresthus 1861 1921 Arkitekt N.S. Nebelong
København – Straffeanstalten på Christianshavn 1861 1928 Arkitekt N.S. Nebelong
Frederiksværk Ting- og Arresthus 1862 1939 Nedlagt 1. april 1939. Bygningen nedrevet
Allinge Rådhus – Ting og Arrest 1881 1902 Arkitekt Mathias Bidstrup
Frederikssund Arrest 1886 19 pladser
Hillerød Arrest 1888 20 pladser
Vestre Fængsel 1895 506 arrestpladser
Bornholms Arrest 1902 Rønne, 18 pladser
Pension Engelsborg 1907 Lyngby, 22 udslusningspladser
Rødovre – Prøven – skolehjem 1908 1951
Lyngby – Stengården – optagelses- og iagttagelseshjem 1921 1955
Polititorvets Arrest 1924 25 pladser
København – Forvaringsafdelingen på Sundholm 1925 1933 Arkitekt Emil Jørgensen
København – Fængselsafdelingen på Sundholm 1942 1947 Arkitekt Emil Jørgensen
Horserød Fængsel 1945 261 pladser, heraf 31 lukkede
København – Ringgården – ungdomspension 1950 1979
Pension Brøndbyhus 1957 Brøndby Strand, 25 udslusningspladser
København – Skibet – visitations- og observationsafdeling 1972 1992
København, Lynetten – nedtrapningsinstitution 1974 1980
Statsfængslet i Gribskov 1984 2001
Udlændingecenter Ellebæk 1989 Birkerød, 136 pladser
Helsingør Arrest 1992 69 pladser
Færøerne Arrest 2011 Mjørkadali, 14 pladser
Udrejsecenter Sjælsmark 2015 Hørsholm, modtager afviste asylansøgere