Fængselshistoriske samlinger og museerVestervig Ting- og arresthus

I 1890 havde ting- og arresthus. Tinghuset var opført omkring 1835 og bestod af et grundmuret hus i to stokværk, indeholdende blandt andet retssal, arkiv og bolig for arrestforvareren.

Det lille fængsel i Vestervig, Thy, fungerer i dag som et museum.

Forhuset er indrettet til kunstudstilling for lokale kunstnere.