Fængselshistoriske samlinger og museerMuseet på Søbysøgård

Søbysøgård Fængsel 

Museet på Søbysøgård er oprettet i 1983 af den daværende forsorgsleder Svend Heden Andersen i forbindelse med fængslets 50 års jubilæum.

Svend Heden – som blev ansat på fængslet i 1952 — havde gennem mange år samlet effekter, uniformer og andre kasserede genstande og skrivelser m.m.

Disse arkivalier, syntes daværende fængselsinspektør Ilse Cohn, skulle vises frem i forbindelse med festligholdelsen af fængslets jubilæum den 18. september 1983.

Efterfølgende fik Svend Heden overtalt Ilse Cohn til at gøre udstillingen permanent, og den blev placeret i kælderen i vestfløjen (Majorfløjen) af hovedbygningen.

1 2008 blev museet — i forbindelse med fængslets 75 års jubilæum — flyttet til dets nuværende placering i hovedbygningens østre fløj.

Museet rummer en stor samling af effekter fra såvel ungdomsfængselstiden som fra statsfængslets tid.

Søbysøgaard er en herregård, som i dens nuværende form stammer fra 1641. Den sidste adelige ejer døde i 1918, og gården har efterfølgende haft forskellige ejere frem til 1931, hvor justitsministeriet købte gården. Herefter foregik der en større ombygning / tilbygningsarbejde, og den 18. september 1933 indviedes Søbysøgård som landets første ÅBNE ungdomsfængsel.

Besøg Søbysøgård:

Et besøg på Søbysøgård foregår udelukkende på hovedbygningen inkl. museet. Det tager ca. 2— 2 1/2 time. Her vil museumsværten fortælle om herregårdens tid, såvel som fængslets.

Der vil undervejs være mulighed for at indtage eventuelt medbragt kaffe / kage eller lignende (ingen spiritus).

Besøget slutter med fremvisning af museet.

Rundvisning foregår udelukkende som grupperundvisning med grupper på 6 – 30 personer.

Stedet er IKKE handicapvenligt.

Besøgskontakt :

Museumsvært Kim Mahmens på tlf. 7255 3701

Museumsleder Kurt Rosenfeldt på tlf. 4076 7475 eller 7255 3701

Museumsvært Stine Glasdam  på tlf. 7255  3779

Følg Museet på Søbysøgård på Facebook: Søbysøgaard på Facebook