Fængselshistoriske samlinger og museerMøgelkær Museum

Besøg museet på Møgelkær, Møgelkærvej 18 B, 7130 Juelsminde 

Museets eksistens har indtil nu beroet på frivillig arbejdskraft. Det er tidligere – nu pensionerede – medarbejdere, der har opbygget, indrettet og driver museet.

Der er fast mødetid på onsdage kl. 9.30 – 12.00. Man er velkommen i dette tidsrum – dog kun efter forudgående aftale. Herudover kan der efter aftale bestilles en rundvisning på museet. Museet modtager gerne besøg, da tanken med museet er at skabe kontakt til befolkningen og herved at give besøgende et indblik i fængslets historie og i fængslets dagligdag fra 2. verdenskrigs afslutning og frem til nu.

Over en længere periode er der blevet samlet effekter, som alle har været brugt, eller er fundet i fængslet gennem årene. Museet rummer endvidere personaleuniformer og -effekter, gammelt værktøj samt fotos af udviklingen i fængslet gennem årene. Effekterne er med til at beskrive historien, udviklingen og ikke mindst dagligdagen i fængslet op igennem tiden. Det blev derfor besluttet, at en tidligere afdeling på Statsfængslet Møgelkær skulle indrettes til Møgelkær Museum. Museet blev indviet den 20. april 2004.

Møgelkærs historie går tilbage til 1400, hvor det var en herregård. Blandt ejerne har været magtfulde adelsslægter som Rosenkrantz, Gyldenstierne og Rud. I 1673 købte Mogens Nielsen Friis, Møgelkær. Frem til 1922 var Møgelkær under Frijsenborg. Den nuværende hovedbygning er opført i 1861 ved den meget kendte arkitekt Ferdinand Meldahl.

Hovedbygningen

I 1922 blev Møgelkær købt af Forpagter Johannes Alfred Ravn. Han solgte den videre til slagtermester Anton Ovesen, der i 1939 solgte Møgelkær til staten.

Fra 1941 – 1943 anvendtes Møgelkær af Arbejdsministeriet – først som statsungdomslejr og senere som beskæftigelseslejr for langvarigt arbejdsløse. Fængselsvæsenet overtog Møgelkær i september 1945.

De Hvide Busser

I april 1945 fik Fængselsvæsenet til opgave at bidrage til at modtage og forpleje de befriede KZ-fanger fra Tyskland. Det blev på Møgelkær.

Det var den såkaldte greve Folke Bernadotte-aktion, hvor ca. 2.300 befriede danske og norske KZ-fanger blev forplejet på Møgelkær fra den 20. april 1945 – 2. maj 1945, før deres videre transport til Sverige.

Bibliotek

Museet har et righoldigt bibliotek med gamle lovbøger, betænkninger, rapporter m.m. samt et stort antal udklip fra aviser mv., der vedrører fængselshistorien. Ligeledes råder museet over et stort antal fotografier, og film om fængslet – bl.a. fabrikation af klemmer.

Fængslets Kirke

Fængslets Kirke og kulturhus, som blev opført med støtte af tre fonde: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond samt Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. Kirken blev indviet den 16. december 2007. En særlig besøgsgruppe på Møgelkær Museum er konfirmander, der som et led i deres konfirmandforberedelse deltager i en gudstjeneste på fængslet og derefter aflægger besøg på museet.

Kontakt, besøg og foredrag

Vi modtager grupper på op til ca. 40 personer. Det er gratis for besøgende at se museet.

Museet forestår også gerne foredrag om fængslets historie og de indsattes ophold uden for museet . Endvidere kan vi bidrage med foredrag om opholdet for KZ-fangerne, der kom med de Hvide Busser.

Kontaktpersoner:  Tage Pedersen tlf. 61782037 og Vagn Nedergaard tlf. 20155566