Om Fængselshistorisk SelskabBestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen er p.t. konstitueret således:

William Rentzmann (formand)

Jens Tolstrup (næstformand og sekretær)

Sarah Smed (museumsfagligt medlem)

Torben Rasmussen

Peder Jørgensen (udpeget af organisationerne)

Mogens Madsen

Henny Mesnickow

Helle Thaarup (ekstern kasserer)

 

Den oprindelige bestyrelse blev valgt på den stiftende generalforsamling den 20. april 2005.

Den bestod af:

Aage Egholm, Horsens,
Leif Senholt, direktoratet,
Jørgen Bang, Horsens
Torben Rasmussen, direktoratet.

Direktoratet udpegede to medlemmer til bestyrelsen:

Direktør William Rentzmann
Museumsinspektør Niels Jul Nielsen, Københavns Bymuseum

Organisationerne udpegede:

Forhenværende forbundskasserer Jens Christian Smedegaard
Forstander Frede Kruse-Christiansen