Om Fængselshistorisk SelskabBestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen er p.t. konstitueret således:

Annette Esdorf (formand)

Torben Rasmussen (næstformand)

Jens Tolstrup (sekretær)

Sarah Smed (museumsfagligt medlem)

Peder Jørgensen (udpeget af organisationerne)

Anja Eliassen (udpeget af organisationerne)

Henny Mesnickow

Peter Fransen (Rigsarkivet)

Helle Thaarup (ekstern kasserer)

 

Den oprindelige bestyrelse blev valgt på den stiftende generalforsamling den 20. april 2005.

Den bestod af:

Aage Egholm, Horsens
Leif Senholt, direktoratet
Jørgen Bang, Horsens
Torben Rasmussen, direktoratet

Direktoratet udpegede to medlemmer til bestyrelsen:

Direktør William Rentzmann
Museumsinspektør Niels Jul Nielsen, Københavns Bymuseum

Organisationerne udpegede:

Forhenværende forbundskasserer Jens Christian Smedegaard
Forstander Frede Kruse-Christiansen