Fængselshistoriske rejser

Som noget nyt arbejder Fængselshistorisk Selskab i samarbejde med Historiske Rejser på at arrangere flerdages ture i Danmark med fokus på håndteringen af samfundets skyggeside gennem de forgangne tider. Den første tur tager den 7. - 8. juni 2021 deltagerne med rundt på Fyn. Vi kommer til at besøge Søbysøgård Fængsel, Arresten i Faaborg, Forsorgsmuseet i Svendborg og Nyborg Fængsel. Der er tale om en todages tur, hvor vi skal overnatte på Hvedholm Slot. Tilmelding til turen kan ske ved e-mail til Selskabet eller til Historiske Rejser på mail@historiskerejser.dk