Borgen med de mange ansigter - Statsfængslet i Nyborg 1913-2013.

Den 12. juli fejrede Nyborg sit 100 års jubilæum. I den forbindelse blev der udgivet en bog der følger stedets udvikling gennem de forløbne 100 år.

Nyborgbogens omslag.bmp

Fængselshistorien fra et af Danmarks store gamle fængsler giver et unikt indblik i livet bag ringmuren. Samtidig beskriver bogen et politisk spil i forbindelse med opførelsen af fængslet, og der gives en systematisk skildring af både bygningerne, ledelsen, personalet og fangerne.

Væsentlige historiske begivenheder i perioden har i høj grad præget livet i fængslet - det være sig politiske kampe, besættelsestid, ungdomsoprør og bandekrig. Det særegne miljø, som kendetegner et lukket fængsel, gør, at mange forhold bliver mere ekstreme og får deres egen vinkel, men det bliver historien ikke mindre spændende af.

Bogen bygger i vid udstrækning på ikke tidligere benyttet kildemateriale fra Statens Arkivers samlinger og er rigt illustreret med både historiske fotos og nyoptagelser.

 

Bogen er skrevet af historiker Peter Fransen og sælges for 100 kr. til medlemmer af selskabet. For øvrige er prisen 150 kr. Køb bogen