Fængselshistorisk Selskabs brochure

Selskabet har udgivet en brochure, der fortæller kort om selskabets virksomhed.

Klik på PDF-symbolet herunder for at se hele brochuren.

FHS brochure      PDF linkknap

OBS: Brochurens oplysninger om årligt kontingent er ikke korrekte. Se nærmere herom.

Brochuren kan i øvrigt rekvireres ved henvendelse til selskabet. E-mail