Publikationer

Fængselshistorisk Selskab sælger en række publikationer som eksempelvis årsskrifter og jubilæumsskrifter.

Udgivelserne kan købes af alle - se nærmere oplysninger under hver enkelt bog

Denne side giver et overblik over de udgivelser, der kan købes gennem Fængselshistorisk Selskab.

Se venstremenuen for detaljer om udgivelser.

 

 

Læs også diverse artikler skrevet af tidligere indsatte og ansatte m.fl.