Regnskaber

Regnskabet for Fængselshistorisk Selskab følger kalenderåret.

Regnskabet underskrives af bestyrelsen og revideres af to revisiorer, der vælges af den ordinære generalforsamling. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling.

Herunder er der link til pdf filer med pågældende års regnskab.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005