Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen er p.t. konstitueret således:

William Rentzmann (formand)
Jens Tolstrup (næstformand og sekretær)

Frede Kruse-Christiansen
Sarah Smed
Torben Rasmussen 
Jens Christian Smedegaard

Mogens Madsen

Henny Mesnickow


Helle Thaarup (ekstern kasserer)

 

Den oprindelige bestyrelse blev valgt på den stiftende generalforsamling den 20. april 2005.

Den bestod af:

Aage Egholm, Horsens,
Leif Senholt, direktoratet,
Jørgen Bang, Horsens
Torben Rasmussen, direktoratet.

Direktoratet udpegede to medlemmer til bestyrelsen:

Direktør William Rentzmann
Museumsinspektør Niels Jul Nielsen, Københavns Bymuseum 

Organisationerne udpegede:

Forhenværende forbundskasserer Jens Christian Smedegaard
Forstander Frede Kruse-Christiansen