Om Fængselshistorisk Selskab

Stiftelse

Den 20. april 2005 afholdt Fængselshistorisk Selskab stiftende generalforsamling.

 rentzmann

Blandt stifterne af selskabet er Kriminalforsorgens direktør William Rentzmann, som også åbnede den stiftende generalforsamling.

Formål

Selskabets formål er at samordne og videreudvikle interessen for fængselsvæsenets historie.

Initiativtagerne bag selskabet vil i samarbejde med Domstolshistorisk Selskab arbejde for, at planen om et Retsvæsensmuseum bliver ført ud i livet.

Formålet realiseres gennem forskning, indsamling og publicering af materiale, formidling af fængselshistoriske genstande og gennem dannelse af netværk.

Selskabet skal medvirke til:

  • at videreuddanne de personer, der er knyttet til de fængselshistoriske samlinger
  • at stimulere og udvikle de lokale fængselshistoriske samlinger
  • at styrke den museale faglighed i og formidlingen af de fængselshistoriske samlinger og til
  • at de fængselshistoriske samlinger indgår i opfyldelsen af kriminalforsorgens informationsforpligtelse over for samfundet.

Selskabet skal endvidere stræbe imod at danne forum for det fængselshistoriske arbejde i Danmark, således at virket også omfatter de kulturhistoriske m.v. museer, der rummer fængselshistorie.

 

Mere information om Fængselshistorisk Selskab:

Læs nærmere om Fængselshistorisk Selskab og mulighederne for at blive medlem.

Bestyrelsens sammensætning
Foreningens vedtægter
Generalforsamlinger
Bestyrelsesmøder
Regnskaber
Medlem
Indmeldelse

CVR-nummer: 36661208

Bankoplysninger:

Sydbank: registreringsnummer 6737, kontonummer 0143678